บุคคลที่ติดต่อ: Parkin


E: ndchina@nd-auto.com


บริการความจุ หน้าแรก > บริการความจุ

1577437595(1).jpgNaide มีประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์มากกว่า 10 ปีและมีกระบวนการจัดเตรียมการผลิตที่มีทักษะในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ทั้งหมด
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดในระหว่างกระบวนการผลิตอุปกรณ์

จากการตรวจสอบชิ้นส่วน --- การประกอบ --- การยอมรับการประกอบเครื่องจักรกล --- การเดินสายไฟฟ้า - ช่างไฟฟ้า - การยอมรับการเดินสายไฟ --- ขั้นตอนการโหลดวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งการพิสูจน์อักษรด้วยตนเอง --- ขั้นตอนอัตโนมัติ --- การออกแบบและการปรับขั้นตอนการยอมรับการทดสอบความเป็นไปได้ --- การว่าจ้างอุปกรณ์ --- การยอมรับภายใน